DROGA KRZYŻOWA

Fragmenty rozważań z publikacji ks. dra Michała Sopoćki 
„MIŁOSIERDZIE BOGA W DZIEŁACH JEGO”

Zdjęcia – Droga Krzyżowa na Jasnej Górze w Częstochowie

STACJA I 
PAN JEZUS NA ŚMIERĆ SKAZANY  

Kłaniamy się Tobie, Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez Krzyż Twój święty świat odkupić raczył.

„Wstydzę się, Panie, stanąć przed świętym obliczem Twoim, bo tak mało jestem do Ciebie podobny. Ty za mnie tyle wycierpiałeś przy biczowaniu, że sama ta męka zadałaby Ci śmierć, gdyby nie wola i wyrok Ojca Niebieskiego, że miałeś umrzeć na krzyżu. A dla mnie rzeczą trudną jest znosić małe uchybienia i ułomności domowników. Ty z miłosierdzia przelałeś tyle krwi dla mnie, a mnie każda ofiara i poświęcenie dla bliźnich wydaje się ciężkie. Ty z niewypowiedzianą cierpliwością i w milczeniu znosiłeś bóle biczowania, a ja narzekam i jęczę, gdy wypadnie znieść dla ciebie jakąś dolegliwość lub wzgardę ze strony bliźniego”.

MIŁOSIERNY PANIE, 
DOPOMÓŻ MI Z UFNOŚCIĄ IŚĆ ZA TOBĄ 


Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste 
zmiłuj się nad nami.

Cały tekst książki "Jezu, ufam Tobie. Miłość i Miłosierdzie"  (bezplatny e-book)
www.faustyna.eu

POWRÓT