ORĘDZIE BOŻEGO MIŁOSIERDZ​IA

„Nie znajdzie ludzkość uspokojenia, 
dopokąd nie zwróci się z ufnością  do miłosierdzia mojego”  (Dz. 300)*

„Zdrój miłosierdzia mojego został otwarty na oścież włócznią na krzyżu dla wszystkich dusz – nikogo nie wyłączyłem​” (Dz. 1182). 

Miłosierny Bóg, aby przekazać Orędzie Bożego Miłosierdzia wybrał i uformował dwoje Apostołów Bożej miłości: Świętą siostrę Faustynę Kowalską i Błogosławionego księdza Michała Sopoćkę. Postacie te, choć z heroiczną gorliwością starały się wypełnić wolę Bożą, za życia nie doczekały się uznania, zyskały za to świętość i wieczną pamięć. Niniejsza publikacja ukazuje zdarzenia związane z tym posłannictwem, bez ich interpretacji, aby pozostawić czytelnikowi możliwość własnych refleksji nad sposobem ich rozumienia. 

Jezu, ufam Tobie. Miłość i Miłosierdzie
BEZPŁATNY E-BOOK (PDF)
SPIS TREŚCI
Dar Miłosierdzia – świadectwo
bezpłatny e-book (pdf)
poniżej fragmenty książki "Jezu, ufam Tobie. Miłość i Miłosierdzie"
Święta siostra Faustyna Kowalska   Błogosławiony ksiądz Michał Sopoćko  Pierwszy obraz Jezusa Miłosiernego   Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego  Droga Krzyżowa 

Pierwszy obraz Jezusa Miłosiernego Zbawiciela w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Wilnie
Wieczysta adoracja

„Obiecuję, że dusza, która czcić będzie ten obraz, nie zginie. Obiecuję także, już tu na ziemi, zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi, szczególnie w godzinę śmierci” (Dz. 47).

„Przez obraz ten udzielać będę wiele łask..., 
a przez to niech ma przystęp wszelka dusza do niego” (Dz. 570).

Animacja fragmentów pierwszego Obrazu Jezusa Miłosiernego i Całunu Turyńskiego

* Liczby w nawiasach oznaczają numery akapitów „Dzienniczka” św. siostry Faustyny Kowalskiej