ORĘDZIE BOŻEGO MIŁOSIERDZ​IA

„NIE ZNAJDZIE LUDZKOŚĆ USPOKOJENIA,
DOPOKĄD NIE ZWRÓCI SIĘ Z UFNOŚCIĄ DO MIŁOSIERDZIA MOJEGO” (Dz. 300)

Zdrój miłosierdzia mojego został otwarty na oścież włócznią na krzyżu dla wszystkich dusz – nikogo nie wyłączyłem (Dz. 1182). 

Miłosierny Bóg, aby przekazać Orędzie Bożego Miłosierdzia wybrał i uformował dwoje Apostołów Bożej miłości: Świętą siostrę Faustynę Kowalską i Błogosławionego księdza Michała Sopoćkę. Postacie te, choć z heroiczną gorliwością starały się wypełnić wolę Bożą, za życia nie doczekały się uznania, zyskały za to świętość i wieczną pamięć. Niniejsza publikacja ukazuje zdarzenia związane z tym posłannictwem, bez ich interpretacji, aby pozostawić czytelnikowi możliwość własnych refleksji nad sposobem ich rozumienia. 

Przedstawiono, oprócz obszernych fragmentów „Dzienniczka” Św. siostry Faustyny, trzy mniej znane, a bardzo ważne i ciekawe aspekty Orędzia Bożego Miłosierdzia:    Fragmenty dzieł Bł. księdza Michała Sopoćki, które uzasadniają  od strony teologicznej niezwykłą potrzebę szerzenia Orędzia Bożego Miłosierdzia    Nieznaną historię pierwszego obrazu z wizerunkiem Jezusa Miłosiernego Zbawiciela namalowanego w 1934 roku w Wilnie i jego niezwykłego ocalenia w czasie wojny i w latach powojennych      Historię Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego założonego na żądanie Pana Jezusa przez Bł. księdza Sopoćkę kierownika duchowego Św. siostry Faustyny.

„Lektura tych tekstów uświadamia nam, iż Pan Bóg z niesłychaną determinacją powtarza o sobie, że jest Miłosierdziem – miłością bezwarunkową, przez nas w żaden sposób niezasłużoną, uprzednią w stosunku do jakiegokolwiek z naszych dobrych czynów”.

Grzegorz Ryś, 
Arcybiskup Metropolita Łódzki
 
fragment słowa wstępnego

Jezu, ufam Tobie. Miłość i Miłosierdzie
BEZPŁATNY EBOOK (PDF)
Dar Miłosierdzia – świadectwo
bezpłatny ebook (pdf)

Pierwszy obraz Jezusa Miłosiernego Zbawiciela w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Wilnie
Wieczysta adoracja

„Obiecuję, że dusza, która czcić będzie ten obraz, nie zginie. Obiecuję także, już tu na ziemi, zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi, szczególnie w godzinę śmierci” (Dz. 47). 

„Przez obraz ten udzielać będę wiele łask..., 
a przez to niech ma przystęp wszelka dusza do niego” (Dz. 570).