ORĘDZIE BOŻEGO MIŁOSIERDZ​IA

„Nie znajdzie ludzkość uspokojenia, 
dopokąd nie zwróci się z ufnością do miłosierdzia mojego”  (Dz. 300)*

„Zdrój miłosierdzia mojego został otwarty na oścież włócznią na krzyżu dla wszystkich dusz – nikogo nie wyłączyłem​” (Dz. 1182). 

Miłosierny Bóg, aby przekazać Orędzie Bożego Miłosierdzia wybrał i uformował dwoje Apostołów Bożej miłości: Świętą siostrę Faustynę Kowalską i Błogosławionego księdza Michała Sopoćkę. Postacie te, choć z heroiczną gorliwością starały się wypełnić wolę Bożą, za życia nie doczekały się uznania, zyskały za to świętość i wieczną pamięć. Niniejsza publikacja ukazuje zdarzenia związane z tym posłannictwem, bez ich interpretacji, aby pozostawić czytelnikowi możliwość własnych refleksji nad sposobem ich rozumienia. 

Jezu, ufam Tobie. Miłość i Miłosierdzie
BEZPŁATNY E-BOOK (PDF)
SPIS TREŚCI
Dar Miłosierdzia – świadectwo
bezpłatny e-book (pdf)
OBRAZ DO DRUKU POLIGRAFICZNEGO: 
www.merciful-jesus.com
 

Pierwszy obraz Jezusa Miłosiernego Zbawiciela w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Wilnie
Wieczysta adoracja

„Obiecuję, że dusza, która czcić będzie ten obraz, nie zginie. Obiecuję także, już tu na ziemi, zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi, szczególnie w godzinę śmierci” (Dz. 47).

„Przez obraz ten udzielać będę wiele łask..., 
a przez to niech ma przystęp wszelka dusza do niego” (Dz. 570).

Animacja fragmentów pierwszego Obrazu Jezusa Miłosiernego i Całunu Turyńskiego

* Liczby w nawiasach oznaczają numery akapitów „Dzienniczka” św. siostry Faustyny Kowalskiej

poniżej fragmenty książki "Jezu, ufam Tobie. Miłość i Miłosierdzie"
Święta siostra Faustyna Kowalska   Błogosławiony ksiądz Michał Sopoćko  Pierwszy obraz Jezusa Miłosiernego   Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego  Droga Krzyżowa 

MISJE SIÓSTR JEZUSA MIŁOSIERNEGO

Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego realizuje Orędzie Miłosierdzia 
poprzez słowo, czyn i modlitwę w 35 Domach Zakonnych w Polsce i za granicą, 
w tym na 4 placówkach misyjnych: w Brazylii, Boliwii, Sierra Leone i RPA. 
Jeśli zapragniesz dokonać wkładu w te dzieła, 
z wdzięcznością przyjmiemy - dar Miłosierdzia - modlitwę, cierpienie 
i w miarę możliwości wsparcie finansowe (z dopiskiem Misje).

Razem zanieśmy Miłosierdzie do ludzkich serc i na krańce świata! 

nr konta PL:  83 1600 1462 1817 7333 6000 0001
Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego
Wyszyńskiego 169, 66-400 Gorzów Wlkp.
nr konta EUR:  56 1600 1462 1817 7333 6000 0002
SWIFT PPABPLPK

DZIĘKUJEMY!