10
strona główna

„Widzę jasno, że nie tylko będzie zgromadzenie żeńskie i męskie,
ale widzę, że będzie wielkie stowarzyszenie osób świeckich,
do którego mogą wszyscy należeć i czynić miłosierdzie Boże,
czynić miłosierdzie jedni drugim".
(Fragment listu s. Faustyny do ks. Sopoćki, kwiecień 1936 r.)

 

WSPÓLNOTA BRACI JEZUSA MIŁOSIERNEGO

W Concordia-Pordenone we Włoszech, w 2000 r. grupa młodych mężczyzn pod kierownictwem opiekuna duchowego o. Oreste Marcato OFM rozpoczęła wspólnotowe życie zakonne przyjmując nazwę Wspólnota Braci Jezusa Miłosiernego. Po odbyciu kilkuletniej wstępnej formacji zakonnej zostali zaproszeni do Wilna, gdzie11 lipca 2005 r. metropolita wileński kard. Audrys Juozas Bačkis zatwierdził konstytucje Wspólnoty.
Wspólnota w swej formacji zakonnej przyjęła jako wzór do naśladowania świętość życia kapłańskiego Michała Sopoćki i realizację misji przekazanej za pośrednictwem św. siostry Faustyny.
Bracia Jezusa Miłosiernego prowadzą życie o charakterze kontemplacyjno-czynnym. Swój charyzmat realizują poprzez modlitwę, apostolat, naukę i pracę. Podstawą i źródłem modlitwy wspólnotowej jest codzienna Eucharystia oraz nieustanne modlitewne wstawiennictwo za biednymi grzesznikami, błaganie o miłosierdzie Boże dla całego świata. Poprzez apostolat bracia głoszą największy atrybut Boga – Jego Miłosierdzie.


Pierwsi bracia z kierownikiem duchowym ojcem Oreste Marcato OFMŚwięcenia kapłańskie o. Juliana


WSPÓLNOTA BRACI JEZUSA MIŁOSIERNEGO
Santuario Madonna di Fatima
via largo della Vittoria,6
06062 Citta della Pieve (PERUGIA, WŁOCHY)

www.brothersofmercifuljesus.org
e-mail: info@brothersofmercifuljesus.org
gesuemaria@gmail.com

 

 

<< spis treści
www.faustyna.eu

do góry

 

 

Prawa autorskie zastrzeżone: © opracowanie tekstu – Urszula Grzegorczyk
Konsultacja – siostra Maria Kalinowska, Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego.
Kopiowanie wyłącznie z podaniem pełnej nazwy źródła pochodzenia