10
strona główna

"Miłosierdzie jest wielorakie, zawsze i wszędzie,
i w każdy czas można czynić dobrze.
Gorąca miłość Boga widzi wokoło siebie nieustannie potrzeby
udzielania się przez czyn, słowo czy modlitwę" (Dz 1313).


INSTYTUT MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Instytut Miłosierdzia Bożego założony w 1937 r. przez bł. księdza Sopoćkę, jest żeńskim świeckim instytutem życia konsekrowanego. Członkinie Instytutu zobowiązują się do życia według rad ewangelicznych: ubóstwa, czystości i posłuszeństwa – nie prowadzą życia wspólnotowego. Istotną cechą Instytutu jest jego apostolski charakter.
Apostolstwo indywidualne w swoim środowisku społecznym jest podstawową, niejako statutową działalnością członkiń. Głosząc Boże miłosierdzie poprzez świadectwo swego życia, świadomie i odpowiedzialnie, z dużym taktem i delikatnością, starają się pomóc bliźnim w odkrywaniu wyższych duchowych wartości.
Z Instytutem Miłosierdzia Bożego związane są mężatki (za zgodą małżonków) i osoby wolne. Uczestniczą one w misji i życiu Instytutu nie składając ślubów, tylko przyrzeczenia według przyjętego regulaminu.

INSTYTUT MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń
(Kuria Diecezjalna Toruńska, Wydział Spraw Życia Konsekrowanego)STOWARZYSZENIE APOSTOŁÓW BOŻEGO MIŁOSIERDZIA
"FAUSTINUM"

historii Kościoła poprzez przykład życia wielu świętych Bóg ukazywał różne drogi osiągnięcia szczęścia wiecznego. W naszych czasach jedną z tych dróg ukazał przez św. Siostrę Faustynę. Ci, którzy odkryją w swoim sercu wezwanie do wkroczenia na tą drogę, mogą włączyć się w Apostolski Ruch Bożego Miłosierdzia, do którego należy Stowarzyszenie „Faustinum”. Istnieje ono od 1996 r., skupia członków z 80 krajów świata. Członkowie „Faustinum” głoszą Boże miłosierdzie poprzez świadectwo życia, czyn, słowo i modlitwę.

Stowarzyszenie Apostołów Bożego Miłosierdzia "Faustinum".
ul. Siostry Faustyny 3, 30-420 Kraków

www.faustinum.orgAPOSTOLSTWO MODLITWY W INTECJI KONAJĄCYCH

przy Zgromadzeniu Sióstr Jezusa Miłosiernego

DAR MODLITWY

W łączności duchowej ze świętą siostrą Faustyną, pragniemy zachęcić czcicieli Bożego miłosierdzia do podjęcia modlitwy indywidualnej lub udziału w nieustającej modlitwie KORONKĄ DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA – w intencji uproszenia łaski miłosierdzia dla konających.

Darczyńcą modlitwy może być każdy, kto zapragnie codzienną modlitwą łączyć się z grupą modlitewną przy Zgromadzeniu Sióstr Jezusa Miłosiernego. Pragniemy w ten sposób spełniać prośbę Pana Jezusa i przyczynić się do ufnego przyjmowania łaski zbawienia przez konających w naszych rodzinach i na całym świecie.

Osobiste dane: imię, nazwisko, adres, czas od dnia, do dnia i godzinę deklarowanej modlitwy można przesłać do Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego pocztą tradycyjną lub elektroniczną.

ZGROMADZENIE SIÓSTR JEZUSA MIŁOSIERNEGO
66-400 Gorzów Wlkp., ul. Kardynała Wyszyńskiego 169
tel. 095 722 52 46
e-mail: sopocko@faustyna.eu


„...napisz to dla wielu dusz, które nieraz się martwią, że nie mają rzeczy materialnych, aby przez nie czynić miłosierdzie. Jednak o wiele większą zasługę ma miłosierdzie ducha, na które nie potrzeba mieć ani pozwolenia, ani spichlerza, jest ono przystępne dla wszelkiej duszy. Jeżeli dusza nie czyni miłosierdzia w jakikolwiek sposób nie dostąpi miłosierdzia mojego w dzień sądu” (Dz. 1317).

„…często towarzyszę duszy konającej na wielką odległość, największa radość, jak widzę, że obietnica Miłosierdzia spełnia się na tych duszach. Wierny jest Pan – dotrzymuje tego co raz wypowie” (por. Dz. 935).

Zobacz „Obowiązek pełnienia miłosiernych uczynków” M. Sopoćko"O, jak wielkich łask udzielę duszom, które odmawiać będą tę koronkę (...) Zapisz te słowa, córko moja, mów o moim miłosierdziu, niech pozna cała ludzkość niezgłębione miłosierdzie moje (Dz. 848)

„Każdą duszę bronię w godzinie śmierci, jako swej chwały, która odmawiać będzie tę koronkę albo przy konającym inni odmówią − odpustu tego samego dostępują” (Dz. 811).

 

ZESPÓŁ "ISKRA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA"
przy kościele oo. Jezuitów w Łodzi


Pomnik św. siostry Faustyny na Placu Niepodległości w Łodzi


Dekretem Stolicy Apostolskiej oraz decyzją Rady Miasta Łodzi10 grudnia 2005 r. św. siostrę Faustynę Kowalską ogłoszono patronką miasta. To właśnie na ulicach Łodzi, z inicjatywy zespołu „Iskra Bożego Miłosierdzia”, po raz pierwszy odbyła się modlitwa Koronką do Bożego Miłosierdzia - 28 września 2008 r., w  dniu odbywającej się w Białymstoku beatyfikacji ks. Michała Sopoćki.
W ten sposób dzień 28 września stał się dniem modlitwy dla chrześcijan na wszystkich kontynentach. Uliczni animatorzy modlitwy „Koronką do Bożego Miłosierdzia” w tym dniu wychodzą na ulice miast z białą planszą opatrzoną czerwonym napisem: „JEZU, UFAM TOBIE”, aby modlić się i zapraszać do modlitwy.
Pomysłodawcy modlitwy na ulicach miast szukają sojuszników w modlitwie na całym świecie. Za ich staraniem zaproszenie przetłumaczone na kilkanaście języków (w tym chiński i japoński) dotarło już do tysięcy sanktuariów, parafii, stowarzyszeń i osób prywatnych na wszystkich kontynentach. Nie ma znaczenia odległość, ani strefa czasowa by modlić się o godz. 15.00 czasu lokalnego na ulicy swego miasta.

Godzina 15.00 to godzina konania Pana Jezusa na krzyżu
– GODZINA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA
www.iskra.info.pl„Przez obraz ten udzielać będę wiele łask,
a przez to niech ma przystęp wszelka dusza do niego” (Dz. 570).

Z inicjatywy Fundacji Apostołów Jezusa Miłosiernego działającej przy kościele  oo Jezuitów w Łodzi (darczyńcy i organizatora przeprowadzonej w 2003 r. konserwacji obrazu zobacz - umowa) w marcu 2004 r. w kościele pw. Św. Ducha w Wilnie odbyła się profesjonalna sesja fotograficzna pierwszego obrazu Jezusa Miłosiernego. Opracowane fotokopie z wykonanych specjalistyczną kamerą 20 cm slajdów, zostały udostępnione przez tą Fundację do powszechnej ewangelizacji.

Obraz do druku poligraficznego

 

 

<< spis treści
www.faustyna.eu

do góry

 

 

Prawa autorskie zastrzeżone: © opracowanie tekstu – Urszula Grzegorczyk
Konsultacja – siostra Maria Kalinowska, Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego.
Kopiowanie wyłącznie z podaniem pełnej nazwy źródła pochodzenia